Izvršni odbor

Predsjednik ZUUNJOH-a:

MIROSLAV KUZMIĆ
Mob: 098/9843-723 - 098/181-55-77
E-mail: erstenplatzgsd@gmail.com

Dopredsjednik ZUUNJOH-a:

DAMIR JOVANOVIĆ
Mob: 098/758-245
E-mail: funkenspiel@inet.hri

Članovi:


NIKO ĆURAK
Mob: 098 779 418
E-adresa: hauscurak@yahoo.com

GORAN GOLE
095/8164-008
E-adresa: goran-kz2@net.hr

Željko Noll
Mob:098/216-928
E-adresa: noll@net.hr

MARIO MILIĆ
Mob: 091 573 53 74
E- adresa: mayestoso@red-mayestoso.com

BRANKO JAKŠIĆ
Mob:098/203-220
E-adresa: brankojaksic12@gmail.com

ZVONIMIR ŠOPAR
Mob: 098 261 029
E- adresa: zsopar@yahoo.com

VLADIMIR KELAM
Mob:
E- adresa:vkelam@hotmail.com
Glavni voditelj uzgoja:
MARIO MILIĆ
Mob: 091 573 53 74
E- adresa: mayestoso@red-mayestoso.com