Cjenik / Naknade i usluge ZUUNJOH

Vrijedi od 01.01.2018.

Šifra Naziv Iznos
1. Godišnja članarina po članu - uplate do 30.03. 100,00 kn
2. Godišnja članarina po članu - uplate nakon 30.03. 125,00 kn
3. Godišnja članarina za člana obitelji - uplate do 30.03. 50,00 kn
4. Godišnja članarina za člana obitelji - uplate nakon 30.03. 75,00 kn
5. Upisnina za novu članicu 1000,00 kn
6. Suglasnost za pozivanje SV suca 1600,00 kn
7. Objava uzgajačnica na internetskoj stranici 50,00 kn
8. Snimanje HD i ED i uzimanje krvi za DNA + troškovi otpreme 150,00 €
9. Naknadno snimanje lakata 50,00 €
10. Snimanje HD, ED i DNA za domaću uzgojnu 450,00 kn
11.
Snimanje zuba
100,00 kn
12. Sedacija 150,00 kn
13. Upisivanje HD i ED nalaza u rodovnicu za domaću uzgojnu 50,00 kn
14. Cijena koerunga 50,00 €
15.
Cijena koerunga za strane vlasnike
(50 € uplaćuje udruga organizator u korist ZUUNJOH-a.)
100,00 €

Za izdavanje suglasnosti pod brojem 5., uz zahtjev treba priložiti i kopiju uplatnice.

Šifre UUNJO za plaćanje …

Rb Naziv UUNJO Šifra
1. Grad Zagreb 100
2. Zagrebačka županija 101
3. Dubrovnik 200
4. Split 210
5. Zadar 230
6. Osijek 310
7. Vinkovci 320
8. Požega 340
9. Slavonski Brod 350
10. Čakovec 400
11. Varaždin 420
12. Bjelovar 430
13. Karlovac 470
14. Koprivnica 480
15. Križevci 482
16. Rijeka 510
17. Viškovo 512
18. Pazin 520


Prilikom popunjavanja “Naloga za plaćanje”, obavezno se koristite navedenim šiframa. Dio šifre predstavlja kraticu za udrugu uzgajivača njemačkih ovčara (UUNJO) i sjedište pojedine udruge. Taj dio šifre upisuje se u rubriku “Platitelj”. Drugi dio šifre predstavlja troznamenkasti broj čija je osnova poštanski broj pojedine županije, a drugi dio je redni broj iz cjenika naknada i usluga ZUUNJOH koji označava naknadu ili uslugu koju želimo uplatiti. Brojčani dio šifre upisuje se u rubriku “Poziv na broj odobrenja”. U rubriku “Upis plaćanja” upisuje se naziv naknade i usluge.

Primjer za popunjavanje Naloga za plaćanje ...

Rubrike Platitelj Poziv na broj odobrenja Opis plaćanja

UUNJO Zgb. županije 101-01 Članarina


Uplate vršite na račun ZUUNJOH otvoren kod Zagrebačke banke, broj računa HR8423600001101631447