Službeni rezultati Izložbe Koprivnica 2017

Vrsta: IZLOŽBA

Datum izložbe: 21.10.2017

Mjesto: Koprivnica

Organizator: UUNJO Arminius KC.

Suci: Otto Korber Ahrens

Klikom na link možete preuzeti službene rezultate izložbe.

S L U Ž B E N I R E Z U L T A T I

Ovdje preuzmite rezultate Uzgojne selekcije... REZULTATI UZGOJNE SELEKCIJE