WESENTEST

Datum objave: 16.5.2019. 20:30:52

OCJENA(PROVJERA) NARAVI

Gdje se nalaze odredbe za provedbu ocjenenaravi?

Aktualnaobjava ispitnog pravilnika za ocjenu naravi nalazi se na SV-stranici

www.schaeferhunde.depod „Mein SV/Satzungen + Ordnungen ili pod sljedećim linkom (pri tome navestiVaš znak pod „Mein SV“):https://www.schaeferhunde.de/index.php?elD=dumpFile&t=f&f=4179&token=84517513cf6e3b6b888a63d696993da678a03814Kada pas može pristupiti ocjenjivanju naravi?

Ocjenjivanjunaravi mogu pristupiti svi psi od navršenih 9 do 13 mjeseci starosti.

(npr.: pasoštenjen 01.01.2016. – ocjenjivanje naravi = od 01.10.2016. do 01.02.2017.)Mogu li ocjenjivanju naravi pristupiti istariji psi?

To je mogućeuz zamolbu za dobivanje posebne dozvole, upućene referadi „Zuchtbuchamt“ te uzuplatu pristojbe u visini od 100 EUR-a.

Pas kojemuse dodijeli posebna dozvola ne može 5 mjeseci sudjelovati na za uzgojrelevantnim ispitima i kerunzima, odnosno, pas smije pristupiti ispitima ikerunzima tek nakon isteka roka od 5 mjeseci od datuma ocjene naravi.Zašto postoji dobna granica za ocjenjivanjenaravi?

Narav psatreba se ocijeniti po mogućnosti u mlađoj dobi, dok pas još nije kondicijskiutreniran i obučen.Što se dogodi ako pas prvi puta ne prođe, adrugi puta prekorači dobnu granicu?

Ako pasunutar 4 tjedna ponovno pristupi ocjenjivanju naravi i pri tome prekorači dobnugranicu, ne mora zatražiti posebnu dozvolu i nema zabranu pristupa ispitima ikerunzima.Ukoliko pas pristupiponovnom ocjenjivanju naravi nakon 4 tjedna, mora se zatražiti posebna dozvolai pas ne može 5 mjeseci pristupiti na za uzgoj relevantnim ispitima ikerunzima.Treba li pas ocjenu naravi ako ide samo naispite, agility, obedience?

Za pse kojisu aktivni u sportu (IGP, Agility, Obedience itd.) nije potrebna ocjena naravi.Pretpostavkaza ocjenjivanje naravi potrebna je od 01.07.2017. za sljedeća područja:

• SV-ZAP

• Körung

• Uzgojnuizložbu (samo u razredu radnih od 24 mjeseci)

• UzgojMože li se ocjeni naravi pristupiti i samlađim psom?

To nažalostnije moguća.Mora li svaki pas s kojim se uzgaja ili kojiide na Körung imati ocjenu naravi?

Da, svakipas oštenjen nakon 01.07.2017. mora za uzgoj imati ocjenu naravi, bez obzira dali će kasnije ići u uzgoj putem ZAP-a ili IPO-/IGP-a.Da li je i za sudjelovanje na uzgojnojizložbi potrebna ocjena naravi?

Ukoliko sepas izlaže u razredu radnih i oštenjen je nakon 01.07.2017. ocjena naravi jeobavezna.

SV-upravaposlat će Saveznoj skupštini 2019 zamolbu, da se ta obaveza odredi za prelaznorazdoblje od 3 godine, kako inozemni učesnici ne bi bili zapostavljeni.Inozemni klubovi trebat će neko vrijeme kako bi mogli ponuditi ocjenjivanjenaravi.Gdje se mogu pronaći termini i mjestaodržavanja ocjene naravi?

Termini zaocjenjivanje naravi nalaze se na SV-stranici www.schaeferhunde.de u kalendarumanifestacija (Veranstaltungskalender) ili u linku:https://www.schaeferhunde.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/?nocache=1Može li jedan vodič privesti na ocjenjivanjeviše pasa?

Jedan vodičsmije na ocjenjivanje naravi privesti najviše dva psa.Može li seocjenjivanje naravi provesti zajedno s ispitom kod nekog mjesnog kluba?

Mjesni klubmora u tom slučaju organizirati dvije priredbe. Za ispite mjesni klub mora samzatražiti termine, a termine za ocjenjivanje naravi utvrđuje savez (ZUUNjOH).Mjesni klub morao bi termin dogovoriti sa savezom i tada se može organiziratinpr. u subotu ocjenjivanje naravi, a za nedjelju mjesni klub može zatražiti terminza ispit. Miješanje obje priredbe nije dozvoljeno.Da li se priznaju ocjene naravi izinozemstva?

Privremeno ne! Iz inozemstva su već zaprimljenezamolbe za priznavanje ocjena naravi. SV-uprava će uputiti zamolbu Saveznojskupštini 2019., kako bi se nakon pažljivog preispitivanja, da li ocjena naraviu inozemstvu odgovara u svim dijelovima ocjenjivanju naravi u Njemačkoj, mogloodlučiti o priznavanju takvih ocjena.


Ocjene naravi koje u inozemstvu provodi SV-ocjenjivač priznaju se u potpunosti,ukoliko ocjenjivač naravi ima za to SV-suglasnost/odobrenje.Zagreb,14.05.2019.