Z a p i s n i k sa online sastanka Izvršnog odbora ZUUNjOH-a Koprivnica, 15-18. travanj 2018.

Datum objave: 21.4.2018. 9:31:57

U nastavku donosimo zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora ZUUNJOH-a od 15.18.04.2018.

Z A P I S N I K D O W N L O A D