ZUUNJOH sklopio ugovor o pružanju veterinarskom usluga sa klinikom KRESZINGER

Datum objave: 24.11.2015. 0:00:00

Obavještavamo članove  ZUUNJOH-a da smo s Veterinarskom klinikom KRESZINGER sklopili ugovor o pružanju veterinarskom usluga  slikanja kukova, lakata i uzimanja uzoraka  krvi za utvrđivanje DNA.

Dolazak u Kliniku treba najaviti na broj 01 230 10 21  ili 098 161 64 77
kod Lea Kreszinger DMV.
Adresa Klinike:  10 360 Sesvete, Novi Jelkovec, Rimski put 37
Ostale informacije doznajte na www.klinika-kreszinger.com