Obavijest Glavnog odbora FCI-a u Madridu u studenome 2022

Datum objave: 26.2.2023. 12:57:32

Na temelju odluke  Glavnog odbora FCI-a u Madridu u studenome 2022. , Uprava(sjedište) FCI-a želi ponoviti i inzistirati na tome da se, na zahtjev Komisije za radne pse FCI-a, mekana palica više ne može koristiti za udarce na psa u međunarodnim FCI IGP testovima.

Međutim, imajte na umu da se mekana palica još uvijek koristi za pritisak na psa.

Odredba je na snazi od 1. siječnja 2023

FCI će se u skladu s tim naknadno izmijeniti pravilnik.