Karlovac 2021

Vrsta: UZGOJNI PREGLED

Datum: 29.08.2021

Mjesto: Karlovac

Organizator: UUNJO Karlovac

Suci: Edgar Pertl

Kontakt: KLNJO KARLOVAC