Cjenik / Veterinarskih usluga

ZAJEDNICA UDRUGA UZGAJIVAČA NJEMAČKIH OVČARA HRVATSKE ZUNJOH
l0 000 ZAGREB, Ilica 61

Zagreb. 01. 07. 2012.

A) Cjenik usluga rendgenoloških snimanja kukova i lakata ženki njemačkih ovčara sa očitavanjem nalaza na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu .
1. Snimanje HD 150,00 kn
2. Snimanje ED ( dva lateralna snimka) 200,00 kn
3. Snimanje zuba 100,00 kn
4. Uzimanje uzoraka krvi ( go-card- set) 100,00 kn
5. Sedacija 150,00 kn
Napomena: Sedacija jedinke nije obavezna i vrši se samo po izričitoj želji vlasnika, odnosno ako je jedinka nemirna pa je nemoguće izvršiti potrebna snimanja. Za usluge navedene pod točkama l. 2. i 3. plaćat će se naknada od 50,00 kuna po svakom obavljenom snimanju u Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, Zavodu za rendgenologiju, ultra zvuk i fizikalnu terapiju na ime očitavanja rendgenograma i upis nalaza u rodovnicu.
B) Usluga rendgenoloških snimanja kukova i lakata njemačkih ovčara s očitavanjem nalaza u Njemačkoj.
6. Sedacija, snimanje HD i ED, DNA 1.095,00 kn
7. Sedacija, snimanje ED 365,00 kn
8. Sedacija, snimanje zuba 300,00 kn
Napomena: Sedacija jedinke je obavezna.
Kod pružanja usluga za dva i više pasa istog vlasnika, obračunava se rabat 10%.